Chính sách bảo mật

Để bảo vệ quyền lợi của Quý khách hàng khi truy cập vào trang Website của Lòng Bò Tươi Thanh Bình (https://longbotuoi.com/). Chúng tôi xin gửi đến cam kết bảo mật chi tiết sau đây:

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin 

- Để đặt hàng qua website của Công ty, Quý khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân (Họ tên, địa chỉ E- mail, số điện thoại liên lạc, địa chỉ giao hàng…) cho Công ty chúng tôi. Nhằm liên hệ tư vấn với Quý khách hàng, lưu trữ danh sách khách hàng thân thiết để làm chương trình ưu đãi và chuyển hàng đến với Quý khách. 

- Nếu Quý khách không muốn cung cấp thông tin trên website thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0903 113220 -  0903099008 để cung cấp thông tin gửi hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin: Chúng tôi chỉ cung cấp họ và tên, số điện thoại và địa chỉ của Quý khách cho dịch vụ chuyển phát của chúng tôi, để có thể giao hàng cho Quý khách được thuận tiện.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng: Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin mua hàng của Quý khách.


Đã thêm vào giỏ hàng